top of page

AutoPack (Cretem)

AutoPack (ATPS)

เครื่องจัดยาอัตโนมัติ

Autopack (Hospital)

เครื่องบรรจุยาอัตโนมัติ สำหรับ โรงพยาบาล

จำนวนกล่องบรรจุยา : 336 , 405 , 500

รองรับยาหลากหลายชนิด

และมีความสะดวกในการเติมยา

เหมาะสมที่สุดสำหรับโรงพยาบาล

Autopack (Pharmacy)

เครื่องบรรจุยาอัตโนมัติ สำหรับ

โรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือ ร้านขายยา

จำนวนกล่องบรรจุยา : 108 , 224

ด้วยลักษณะตัวเครื่องที่บาง เหมาะกับการใช้ในโรงพยาบาล และ ร้านขายยา

Autopack (Slim)

เครื่องบรรจุยาอัตโนมัติ สำหรับ พื้นที่น้อย

จำนวนกล่องบรรจุยา : 50 , 88

สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

เนื่องด้วยตัวเครื่องบางและมีน้ำหนักเบา

"UB(Thailand) is official exclusive

partner of Cretem(Korea) in Thailand"

bottom of page